Phần mềm quản lý bán hàng + kết hợp website bán hàng online

Quản lý và bán hàng ngành trang sức vàng bạc, phụ kiện, thời trang, thủ công mỹ nghệ, đồ gia công kim hoàn